Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 234

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים אינו תפקיד של ויטמינים?

(20 נק') - שאלה #109759

מה נכון לגבי שומנים?

(20 נק') - שאלה #109760

איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי ה pH?

(20 נק') - שאלה #109761

אטום X במטען חיובי +1 .מה יהיה המטען החשמלי של האטום לאחר שנוסיף לו שני אלקטרונים?

(20 נק') - שאלה #109762

אם נוסיף NaOH למים מזוקקים:

(20 נק') - שאלה #109763