Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 71

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים חודש בDSM-V בהשוואה לגרסאות הקודמות של הספר?

(20 נק') - שאלה #115307

מה מהבאים לא נכלל בקריטריון A של אבחון ASD?

(20 נק') - שאלה #115308

איזה ליקוי ביכולת ויסות חושי עשוי לגרום לקשיים בשינה?

(20 נק') - שאלה #115309

באיזה קריטריון דיאגנוסטי נכללים ליקויים בוויסות חושי?

(20 נק') - שאלה #115310

מה נכון לגבי תאוריית "המוח הגברי", אשר מנסה להסביר את היחס הגדול באבחנה של אוטיזם בין בנים לבנות?

(20 נק') - שאלה #115311