Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/60

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהחומרים הבאים הוא החזק ביותר, במובן של מנה אפקטיבית

(25 נק') - שאלה #16014

הדוגמה המורחבת של נאט לגבי קטאמין באה להראות ש...

(25 נק') - שאלה #16029

ע"פ לנסון, התמכרות היא....

(25 נק') - שאלה #16040

אם ההיסטוריה של המלחמה בסמים, היא היסטוריה גזעית, לאיזה קבוצה המלחמה באופיום:

(25 נק') - שאלה #16055