Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/60

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ע"פ הטיפולוגיה של פאופל ושות' ניתן לסווג את התיאוריה של וויל כתיאוריה

(25 נק') - שאלה #16003

חווית שקט ושלווה מאפיינת דיווחי משתמשים ב....

(25 נק') - שאלה #16022

מי מבין אלו היו הראשונים להשתמש בעקרונות הסט והסטינג?

(25 נק') - שאלה #16046

אם ההיסטוריה של המלחמה בסמים, היא היסטוריה גזעית, לאיזה קבוצה המלחמה באופיום:

(25 נק') - שאלה #16055