Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 86

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

שלוש מערכות הכליות:

(20 נק') - שאלה #118229

איזה שכבה עוברית משמשת מקור לשריר הלב, אברי ההפרשה ורביה, תאי דם?

(20 נק') - שאלה #118234

לאחר שביצית מופרית מגיעה אל הרחם:

(20 נק') - שאלה #118236

מה הוא האיבר הראשון של העובר שבו נוצרות כדוריות דם האדומות?

(20 נק') - שאלה #118240

הPrimitive streak הינו-

(20 נק') - שאלה #118242