Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 23

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה הייתה תכנות המטרה ב-״מהפיכה הירוקה״?

(20 נק') - שאלה #125254

מה הגורם המגביל בהתקדמות הטיפוח לאחר ה-״מהפיכה הירוקה״?

(20 נק') - שאלה #125257

מה הגורם לשינוי ביחס מספר חוות/ כושר ייצור?

(20 נק') - שאלה #125258

מהו הקשר בין עוצמת הקרינה וצבירת חומר יבש?

(20 נק') - שאלה #125259

ממוצע הטמפ׳ ביום נתון בעמק החולה היה 18.5 מעלות. כמה ימי מעלה הצטברו באותו יום עבור גידול תירס אם ידוע שטמפ׳ הסף עבור גידול היא 11 מעלות?

(20 נק') - שאלה #125262