Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/200

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה נכון לגבי עלוקות?

(25 נק') - שאלה #16786

בחרקים בעלי גלגול חסר ההתפתחות:

(25 נק') - שאלה #17007

מה מהבאים לא נכון במפגש בין תא זרע לתא ביצה?

(25 נק') - שאלה #16808

ממה מורכב מנגנון התנועה של ריסוניות?

(25 נק') - שאלה #17021