Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/199

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הקרדית והאקריות שייכות ל:

(25 נק') - שאלה #16807

קוניוגציה היא

(25 נק') - שאלה #16888

מדוזה היא צורת חיים בצורבים

(25 נק') - שאלה #16875

התגלה בסרטנים חומר אשר מזכיר את האמייל בשיני יונקים, להתנהגות זו קוראים (בחירה מרובה)

(25 נק') - שאלה #17036