Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/216

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הזימים בצדפות משמשים ל(בחירה מרובה)

(25 נק') - שאלה #16749

מה נכון לגבי רכיכות?

(25 נק') - שאלה #16752

מה ניתן לומר על התפתחות עוברית בדו חיים?

(25 נק') - שאלה #16976

איזה מההצהרות הבאות לא נכונה לגבי תולעים נימיות?

(25 נק') - שאלה #17366