Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/283

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

פוספטידילסרין

(25 נק') - שאלה #17141

האנזים אצטיל קוA קרבוקסילז (בחירה מרובה)

(25 נק') - שאלה #17154

מה לא מפעיל אינסולין בתאי בטא בלבלב?

(25 נק') - שאלה #17165

חומצות שומן משופעלות לאציל CoA וקבוצת האציל מועברת לקרנטין מכיוון ש:

(25 נק') - שאלה #17612