Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/283

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כאשר השינוי באנרגיה החופשית של גיבס הינו שלילי:

(25 נק') - שאלה #17097

מהי הקומבינציה של קופקטורים המעורבים בהפיכת פירובט לאצטיל CoA?

(25 נק') - שאלה #17623

אטומי הפחמן מחומצות שומן בעלת מספר אי זוגי של פחמנים, תיכנס למעגל קרבס כאצטיל CoA וכ:

(25 נק') - שאלה #17619

אילו מההצהרות הבאות נכונות בנוגע לחמצון מול אחד של חומצת שומן פלמיטט (16:0), מההתחלה שלה כחומצת שומן חופשית בציטוזול? (בחירה מרובה)

(25 נק') - שאלה #17616