Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 4

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

4 < 5 שים לב! - אין מספיק שאלות בבנק כדי להציג את התרגול כראוי
(הוסף שאלות או בטל את התדירות ’אף פעם‘ לחלק מהשאלות)

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

שי בחר לקחת הלוואה של 100 אלף ש"ח ל 3 שנים. הריבית הקבועה השנתית היא 3 אחוזים. כמה יחזיר בתום ההלוואה?

(25 נק') - שאלה #129133

מדוע הדולר עלה והשקל צנח?

(25 נק') - שאלה #129134

לדנה 20 כדורים. בשיעור ספורט חילקה דנה לכל קבוצה מספר כדורים התואם למספר התלמידים באחוזים. כמה כדורים נתנה דנה לקבוצה בעלת 6 תלמידים? (60% ממה שיש לה הכוונה)

(25 נק') - שאלה #129135

הבנק הציע ריבית שנתית של 5 אחוז למי שיסגור כסף בפק"מ. כמה כסף אקבל אחרי שנה אם סגרתי 30,000₪?

(25 נק') - שאלה #129136