Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/232

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו גיליון הבטיחות ? סמן את התשובה - הלא נכונה!

(20 נק') - שאלה #17705

האות E בקוד פעולת חירום מסמלת -

(20 נק') - שאלה #20447

מהם אמצעי הבטיחות האישיים בעבודה בגובה?

(20 נק') - שאלה #20416

שיטות כיבוי אש במים ? סמן את היוצא דופן

(20 נק') - שאלה #17679

בעת החריגה מ - AL יבוצעו הפעולות הבאות

(20 נק') - שאלה #20423