Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 4

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

4 < 5 שים לב! - אין מספיק שאלות בבנק כדי להציג את התרגול כראוי
(הוסף שאלות או בטל את התדירות ’אף פעם‘ לחלק מהשאלות)

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

למי מהתנ"ך היו הכי הרבה נשים?

(25 נק') - שאלה #129306

מה השם שמוכר היום כמזדהה עם רות?

(25 נק') - שאלה #129307

מי קיבל את לוחות הברית בהר סיני?

(25 נק') - שאלה #129308

האם משה רבינו נכנס לארץ ישראל?

(25 נק') - שאלה #129309