Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 100

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בתום חרישום בטופס ניטור החיאה אות תוודא המצאות חתימתה ה רופ על גבי טופס ניטור החיאה ותצרפם בכל הבאים פרט ל:

(20 נק') - שאלה #129339

תוך כדי פעולת אינטובציה נגרם למטופל נזק לשיניים. כאחות שהשתתפה בפעולה מה עליךלעשות:

(20 נק') - שאלה #129340

מי מורשה לקחת דגימת דם לקביעת סוג דם

(20 נק') - שאלה #129341

כאחראית משמרת ערב דווח לך על העלמות מפתח ארון טוקסיקה כיצד תנהלי את האירוע פרט ל:

(20 נק') - שאלה #129342

סדר הפעולות בהכנת הטיפול התרופתי למטופלים הכול פרט ל:

(20 נק') - שאלה #129343