Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/185

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תהליך חיזור חנקן גזי נקרא

(25 נק') - שאלה #17982

פרוקריוטים גורמי מחלה ניתן למצוא בקרב

(25 נק') - שאלה #18006

מהו זמן דור של חיידקים שהכפילו את אוכלוסייתם מ-4^10 ל-5^10*6.4 חיידקים למ"ל תוך 3 שעות?

(25 נק') - שאלה #17793

בדרך כלל חיידקים החסרים את האנזימים קטאלז וסופר אוקסיד דיסמוטאז יהיו

(25 נק') - שאלה #17916