Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 10

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהם שני המאפיינים העיקריים של וירוסים?

(20 נק') - שאלה #130408

איזו תפקיד יש לקופסית במבנה הווירוס?

(20 נק') - שאלה #130409

מהו החומר התורשתי של הווירוס המוגן על ידי הקופסית?

(20 נק') - שאלה #130410

איזו חומרה עשויה הקופסית של הווירוסים?

(20 נק') - שאלה #130411

מהו המבנה המרכזי של הוירוס הכולל את הנוקלאוקפסיד?

(20 נק') - שאלה #130412