Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 6

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אילו מהבאים מהווים מיתרונות של תהליך הגיוס החיצוני?

(20 נק') - שאלה #18347

אילו מהמשפטים הבאים נכון לגבי מבחנים השלכתיים?

(20 נק') - שאלה #18348

אילו מהמשפטים הבאים נכון לגבי קליטת עובדים חדשים בארגון?

(20 נק') - שאלה #18349

במסגרת ניהול קריירה ארגונית, אילו מהיתרונות הבאים עשויים להתרחש בתהליך ניוד עובדים בתוך ארגון קיים?

(20 נק') - שאלה #18350

במודעות דרושים פורסם כי "העבודה מגוונת ודורשת עבודה עם מגוון לקוחות וספקים, תוך שימוש בשפות אנגלית ורוסית. דרושים עובדים בעלי תואר שני במנהל עסקים במגמת התנהגות ארגונית, בעלי ניסיון ניהולי של חמש שנים ומעלה". פרסום זה מהווה:

(20 נק') - שאלה #18351