Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/132

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

שיטות לתיקון הפיזיקה בפוטוליטוגרפיה

(25 נק') - שאלה #19126

סמנו אילו מהתופעות הבאות עדיין מקיימות את חוק מור )כלומר גידול/הקטנה מונוטוני ומשמעותי עד כדי אקספוננצילי( נכון ל- 2016( יש לסמן את כל התשובות הנכונות(:

(25 נק') - שאלה #18955

איזה זיכרון הוא בלתי נדיף

(25 נק') - שאלה #18818

איזה תופעות מונע/משפר SOI (Silicon on Insulator)

(25 נק') - שאלה #18881