Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/27

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה משפט מהבאים מתאר יתרון של ארכיטקטורה תלת שכבתית:

(12.5 נק') - שאלה #18832

שלב ביניים בין שלב ביניים בין REQUESITION לבין PO יהיה:

(12.5 נק') - שאלה #18834

סמן את המשפט הנכון :

(12.5 נק') - שאלה #18848

4. סמן את המשפט הנכון

(12.5 נק') - שאלה #18856

5. איזה מבין הבאים הוא אינו דו"ח:

(12.5 נק') - שאלה #18858

3. האם בעת רכישת erp על החברה להגדיר לספק את כל המודולים שהיא דרושה להם בהווה ושאולי תזדקק להם בעתיד ?

(12.5 נק') - שאלה #18865

3)איזה מהמסכים הבאים משמש כאמצעי תקשורת פנימי בארגון?

(12.5 נק') - שאלה #18867

במסכי המלאי, מסכי יצירת פריט מופיע האייקון הבא: item status, אשר מהווה אינדיקטור ל:

(12.5 נק') - שאלה #18870