Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/27

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה ישתנה בהזמנה כתוצאה מעדכון מחיר הפריט לאחר אישורה ) ORACLE :)

(12.5 נק') - שאלה #18836

איזה מוצרים לא מחכים במחסן הקבלה ?

(12.5 נק') - שאלה #18847

סמן את המשפט הנכון :

(12.5 נק') - שאלה #18848

4. סמן את המשפט הנכון

(12.5 נק') - שאלה #18856

5. איזה מבין הבאים הוא אינו דו"ח:

(12.5 נק') - שאלה #18858

6.מדוע תת המודול חישוב משכורת אינו מופיע תחת HR

(12.5 נק') - שאלה #18859

3)איזה מהמסכים הבאים משמש כאמצעי תקשורת פנימי בארגון?

(12.5 נק') - שאלה #18867

במסכי המלאי, מסכי יצירת פריט מופיע האייקון הבא: item status, אשר מהווה אינדיקטור ל:

(12.5 נק') - שאלה #18870