Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/88

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הדריאס הצעיר (Younger Dryas) קשור ב

(20 נק') - שאלה #19020

שימוש בטכניקית לוולואה מאפיין את:

(20 נק') - שאלה #19028

איזה מתופעות הבאות מאפיינות את הנטופית?

(20 נק') - שאלה #19034

באיזה מהאתרים הבאים נמצאו שרידי פילים

(20 נק') - שאלה #35248

מצאת באתר שכיחות גבוהה של כלי קיצוץ (צ'ופרים) לאיזו תרבות תשייך\כי את האתר:

(20 נק') - שאלה #35249