Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/88

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מתופעות הבאות מאפיינות את הנטופית?

(20 נק') - שאלה #19034

תופעת הגולגלות המכוירות מאפיינת את

(20 נק') - שאלה #27978

בעל החיים הראשון שבוית בנקק"ב

(20 נק') - שאלה #32445

הוצע שהמגדל והחומה ביריחו שימשו ל-

(20 נק') - שאלה #35221

הכלים האופייניים לאתר גשר בנות יעקב הם:

(20 נק') - שאלה #35222