Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/89

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ההשערה של צ'יילד להופעת החקלאות ידועה כ:

(20 נק') - שאלה #19022

מה נכון בנוגע לתרבות הנטופית

(20 נק') - שאלה #27974

הפריט המאפיין את טאבון D הוא:

(20 נק') - שאלה #19030

התרבות הנטופית הופקה על ידי:

(20 נק') - שאלה #35245

כלי צור המאפיין את התרבות הנטופית הוא:

(20 נק') - שאלה #35247