Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 77

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תגובה קונגרואנדרית

(20 נק') - שאלה #19044

הוספת מסגסגים לא תמיד תשפר את כושר החיסום של הפלדה

(20 נק') - שאלה #19045

חימום מוציא מסגסגים

(20 נק') - שאלה #19046

עם עליית הכוח המניע הנוקלאוס הקריטי קטן

(20 נק') - שאלה #19047

עליה בריכוז הפחמן מעלה את טמפ' המעבר המרטנזיטית

(20 נק') - שאלה #19048