Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/79

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מיוחד ב- superior olive?

(12.5 נק') - שאלה #19733

הסרה של ה-Suprachiasmatic nuclei תגרום ל:

(12.5 נק') - שאלה #19741

מה מהתופעות הבאות מוסברת ע"י פלסטיות של קליפת המוח?

(12.5 נק') - שאלה #19753

לאנשים עיוורים עם פגיעה גנטית בפוטורצפטורים של הראיה יכול להיות ויסות של מחזור היום והלילה ע"י אור. ההסבר לכך:

(12.5 נק') - שאלה #19768

לפי תאוריית ensemble coding ,(הראו את הציור של הכלב המנוקד מהמצגת)- איך משלימים את התמונה?

(12.5 נק') - שאלה #19773

האם שומן הוא טעם? מה אינו קריטריון תומך?

(12.5 נק') - שאלה #19776

מה מאפשר תפיסת צלילים מורכבים?

(12.5 נק') - שאלה #19786

מה המצע הנוירונאלי המאפשר הבחנה בין ריחות שונים ב- olfactory bulb?

(12.5 נק') - שאלה #19792