Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 9

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

האם אתה עצוב או חסר מנוחה?

(20 נק') - שאלה #20675

האם איבדת עניין בפעילויות שבעבר הסבו לך הנאה?

(20 נק') - שאלה #20676

האם חלו שינויים במשקל גופך או בתיאבונך?

(20 נק') - שאלה #20711

האם חלו שינויים בדפוסי השינה שלך?

(20 נק') - שאלה #20712

האם קשה לך להתרכז, לזכור דברים או לקבל החלטות?

(20 נק') - שאלה #20713