Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/104

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

על פי הסרט על הספגטי הבעיה עם שאלות לגבי העדפות משתמשים היא:

(10 נק') - שאלה #21578

משמעות ה-Things Of Internet היא:

(10 נק') - שאלה #21583

בחקר יישימות:

(10 נק') - שאלה #21597

Development-Driven-Test מאופיין בכך ש:

(10 נק') - שאלה #21602

השלבים בתהליך הניתוח (דוגמת אוילר וקניגסברג) הם:

(10 נק') - שאלה #25242

במימוש מערכת בדוגמת המכולות של צים למדים ש:

(10 נק') - שאלה #25246

מדד הזמישות מתייחס ל:

(10 נק') - שאלה #35168

הסכנה בהכנסת מערכת Planning Resource Enterprise במקום המערכות הקיימות היא:

(10 נק') - שאלה #35171

התקלות בתוכנה הן:

(10 נק') - שאלה #35178

הטמעה בשיטת ה-Cleanroom כוללת:

(10 נק') - שאלה #35179