Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 88

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הפיקים הם אורך גל בו מתרחשת בליעה, לאורכים אלו אנרגיה המתאימה בדיוק להפרש בין רמות האנרגיה.

(20 נק') - שאלה #21609

אם האנרגיה של קרן ה-X תתאים בדיוק להפרש בין רמות אנרגיה בחומר תתרחש..

(20 נק') - שאלה #21610

ככול שהמספר האטומי גדול יש

(20 נק') - שאלה #21611

ככול שהאנרגיה גדולה יותר - יש יותר חדירה של קרניים, כי החומר לא מסוגל לבלוע אנרגיה שהיא גדולה מידי

(20 נק') - שאלה #21612

ספרה ראשונה 3

(20 נק') - שאלה #21613