Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 48

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה תנאי מבין התנאי להלן אינו תנאי מקדים להשגת בריאות:

(20 נק') - שאלה #22205

מבין 3 האסטרטגיות המרכזיות של אמנת אוטווה (1986) , אסטרטגיית התיווך דיברה על :

(20 נק') - שאלה #22206

ההרחבה באמנת בנקוק לקידום בריאות דיברה על :

(20 נק') - שאלה #22207

"תפיסה מחודשת" של אמנת אוטווה 1986 :

(20 נק') - שאלה #22208

חשיבות אמנת אוטווה:

(20 נק') - שאלה #22209