Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/73

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כאשר משווים בין מתכות לפולימרים ניתן לומר

(20 נק') - שאלה #23026

18. Austempering הינו:

(20 נק') - שאלה #23048

6. ערכו של Kic של חומר מסוים תלוי ב:

(20 נק') - שאלה #23055

6. מאמץ הנדסי הוא:

(20 נק') - שאלה #23072

14. מקררים פלדות לטמפרטורה נמוכה. באיזה מבנים יש הסתברות גבוהה לקבל מעבר משיך-פריך?

(20 נק') - שאלה #23102