Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/56

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

על טיכו ברהה אפשר להגיד:

(12.5 נק') - שאלה #25874

במערכת כוכבים כפולה, כאשר אחד הכוכבים מתפתח וממלא את אונת רוש וממשיך להתפתח, ואילו הכוכב השני הוא ננס לבן:

(12.5 נק') - שאלה #25896

התיאוריה המובילה היום להיווצרות היקום היא:

(12.5 נק') - שאלה #25904

גלילאו גליליי (תחילת המאה ה- 17) היה הראשון שצפה בטלסקופ אל הכוכבים. עיקר תגליותיו היו:

(12.5 נק') - שאלה #25907

אחת הסיבות החשובות ליצירת גאות ושפל בכדור הארץ קשורה ל:

(12.5 נק') - שאלה #25912

מהלך חיי כוכב בעל מסה של כ- 10 מסות שמש (שלנו) יכול להיות:

(12.5 נק') - שאלה #25918

במערכת כוכבים כפולה, כאשר אחד הכוכבים מתפתח וממלא את אונת רוש וממשיך להתפתח, ואילו הכוכב השני הוא ננס לבן:

(12.5 נק') - שאלה #25920

היסודות הראשונים שנוצרו לאחר המפץ הגדול היו:

(12.5 נק') - שאלה #25925