Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/56

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

חוקי קפלר עוסקים ב:

(12.5 נק') - שאלה #25875

האישים הבולטים שפיתחו את המודל ההליוצנטרי (שמש במרכז) היו:

(12.5 נק') - שאלה #25876

כוכבי הלכת הענקיים גזיים נחשבים לענקים גזים - נוזליים שאין להם אדמה מוצקה. סמנו את התשובה הכוללת רק את כוכבי הלכת הענקיים גזיים.

(12.5 נק') - שאלה #25882

שבתאי ידוע במיוחד בזכות:

(12.5 נק') - שאלה #25884

שביטים נחשבים לזורעי "זרעי חיים" ו"ספקי המים" במערכת השמש. טוענים זאת כי:

(12.5 נק') - שאלה #25886

תצפיות בתחום האולטרא סגול, קרני X וקרני גמא החלו עם:

(12.5 נק') - שאלה #25908

אחת הסיבות החשובות ליצירת גאות ושפל בכדור הארץ קשורה ל:

(12.5 נק') - שאלה #25912

האיור הבא מתאר מבט-על מהחלל על השמש, כדור-הארץ והירח: מה הוא היום בחודש במצב הזה של הירח?

(12.5 נק') - שאלה #25926