Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 4

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

4 < 5 שים לב! - אין מספיק שאלות בבנק כדי להציג את התרגול כראוי
(הוסף שאלות או בטל את התדירות ’אף פעם‘ לחלק מהשאלות)

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כיצד ישפיע היחס בין ציטוקינין לאוקסין על התמיינות השורש והנצר בתרבית:

(25 נק') - שאלה #25954

בזמן פתיחת הפיוניות נכנס אשלגן דרך תעלות אשלגן לתא השמירה, ובזמן סגירת הפיונית יוצא האשלגן דרך אותן תעלות

(25 נק') - שאלה #25955

התורמים העיקריים ליצירת גרדיינט הפרוטונים בין שני צדי ממברנת התילקואיד הינם: פירוק המים בלומן, חיזור PQ על ידי PSII ,חימצון PQ על ידי קומפלכס הציטוכרומים, וחיזור +NADP

(25 נק') - שאלה #25956

ההובלה הפולארית של אוקסין בצמח מבוקרת בעיקר על-ידי

(25 נק') - שאלה #25957