Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 72

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הסרה או דיכוי של תאי סרטולי עלולה להביא ל:

(20 נק') - שאלה #1165

איזה הורמונים משפיעים על הפרשת טסטוסטרון ואסטרוגן:

(20 נק') - שאלה #1166

אשכים בזכר מתפתחים באופן נורמלי כתוצאה מ:

(20 נק') - שאלה #1167

פרומונים אינם נחשבים להורמונים כי:

(20 נק') - שאלה #1168

הרבייה בפרוקי רגליים כדוגמת נקבת היתוש מבוקרת דרך:

(20 נק') - שאלה #1169