Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/506

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כיצד מערכת בקרת השיוט מסייעת לנהג?

(20 נק') - שאלה #27305

מהי המערכת שנועדה לשמש למטרות הבאות: התנעת המנוע, טעינת המצבר, תאורה, חימום ומיזוג אוויר, הפעלת מחוונים ואספקת זרם לצרכנים השונים?

(20 נק') - שאלה #27097

מה נדרש לבצע, לאחר החלפת צמיג באוטובוס ונסיעה של 50 קילומטרים לאחר מכן?

(20 נק') - שאלה #27469

מי הגורם, המפרט בכתובים את אופן החלפת הרצועות במנועים המותקנים ברכבים הציבוריים, וכן את כלי העבודה והעזר הנדרשים לכל משימה?

(20 נק') - שאלה #27477

לשם מה פותחה מערכת בקרת סטייה אקטיבית מנתיב נסיעה?

(20 נק') - שאלה #27241