Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/8

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. איזה פרמטר משמש לצורך מדידת גודל התאים בבדיקת flow cytometry?

(12.5 נק') - שאלה #27703

מה נכון לגבי התאים המסומנים ב-gate1?

(12.5 נק') - שאלה #27704

מהי הפתולוגיה המוצגת בתמונה?

(12.5 נק') - שאלה #27705

איזה מהתוספים הבאים חשוב במיוחד לתת לחולים הסובלים מאנמיה המוליטית דוגמת ספרוציטוזיס מולדת?

(12.5 נק') - שאלה #27706

איזה מהממצאים הבאים במשטח דם היקפי אינו נחשב לפתולוגי?

(12.5 נק') - שאלה #27707

מיהו התא המוקף בעיגול ובאיזו מחלה הינו שכיח?

(12.5 נק') - שאלה #27708

בחר/י בתשובה המתאימה לסדר המקבצים המצויין בתמונה

(12.5 נק') - שאלה #27709

מח העצם המוצג בתמונה הינו?

(12.5 נק') - שאלה #27710