Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 27

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הספק השידור המרבי לחובבים בעלי רישיון דרגה ד ' בתחום ה - HF

(20 נק') - שאלה #27736

האחריות לחידוש רישיון תחנת החובבים חלה על:

(20 נק') - שאלה #27738

משך זמן של שידור כלשהו (להוציא זמן קריאה) לא יעלה על:

(20 נק') - שאלה #27744

חובה לשדר את אות הקשר כאמצעי זיהוי:

(20 נק') - שאלה #27748

ביומן תחנת החובבים יש לרשום:

(20 נק') - שאלה #27750