Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 11

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה אות קשר יכול להיות של חובב רדיו:

(20 נק') - שאלה #27728

ץ.ג לחובב רדיו מותרת האזנה לתחומי התדרים הבאים:

(20 נק') - שאלה #27732

פרק הזמן המינימלי שיש לשמור את יומן התחנה לאחר הרישום האחרון בו:

(20 נק') - שאלה #27740

פרק הזמן המינימלי שיש לשמור את יומן התחנה לאחר הרישום האחרון בו

(20 נק') - שאלה #27742

איזה אות קשר יכול להיות של חובב רדיו:

(20 נק') - שאלה #27745