Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/11

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה אות קשר יכול להיות של חובב רדיו:

(12.5 נק') - שאלה #27728

ץ.ג לחובב רדיו מותרת האזנה לתחומי התדרים הבאים:

(12.5 נק') - שאלה #27732

פרק הזמן המינימלי שיש לשמור את יומן התחנה לאחר הרישום האחרון בו

(12.5 נק') - שאלה #27742

יתרון של שידור רדיו-טלפון על שידור מורס

(12.5 נק') - שאלה #27747

משך זמן של קריאת CQ לא תעלה על:

(12.5 נק') - שאלה #27751

תחום תדרי התג"מ (VHF (המיועד לחובבי רדיו דרגה ד':

(12.5 נק') - שאלה #27755

מי המלך שלכם אנשים נחותים???

(12.5 נק') - שאלה #27762

מהוא גל איזוטרופי?

(12.5 נק') - שאלה #27769