Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 390

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בכביש דו-סטרי שאינו עירוני בצדו הימני מוצב תמרור שלפניך האוסר עצירה:

(20 נק') - שאלה #2308

כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?

(20 נק') - שאלה #2309

בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?

(20 נק') - שאלה #2310

כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?

(20 נק') - שאלה #2311

כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?

(20 נק') - שאלה #2312