Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/620

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ההבדלים העיקריים בין טוסקניני ופורטוונגלר היו:

(20 נק') - שאלה #3250

איזה מהכלים הבאים יכול למשוך צליל זמן רב יותר מהשאר

(20 נק') - שאלה #3363

מה אומר ארקו:

(20 נק') - שאלה #3420

הסוויטה לתזמורת הראשונה של באך מורכבת:

(20 נק') - שאלה #4923

איזו יצירה הופיעה בדפים ולא נוגנה בתזמורת? (סתיו 2018-19)

(20 נק') - שאלה #27686