Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/576

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מבין ההגדרות הבאות מתאים לתקופות השונות במוסיקה:

(20 נק') - שאלה #3455

כשמלחין רוצה שינגנו את המנגינה בעוצמה שהולכת ונחלשת הוא יציין זאת ע"י:

(20 נק') - שאלה #3480

המוסיקה בסרט "טנגו האחרון בפריז" נכתבה ע"י:

(20 נק') - שאלה #7812

בסצינת "היריד" הפותחת את הבלט "פטרושקה" מציג סטרווינסקי טכניקת כתיבה אותה ניתן לכנות:

(20 נק') - שאלה #8495

מספר המיתרים בכינור הערבי הוא:

(20 נק') - שאלה #8508