Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/761

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

במוסיקה המערבית-

(20 נק') - שאלה #6807

כשמנצחים על קצב ולס במהירות גדולה מאד, עוברים מקצב 3 לקצב:

(20 נק') - שאלה #41002

כמה יצירות בהיסטוריה של המוסיקה נכתבו בהשראת הפרעה רפואית?

(20 נק') - שאלה #28933

את היצירה הבאה ל-2 כלים ולתזמורת מוצרט לא כתב:

(20 נק') - שאלה #7817

מה משותף בין הפתיחה של הסימפוניה החמישית של רוול לבין היצירה תמונות בתערוכה

(20 נק') - שאלה #6536