שאלון סגנונות התנהגות במצבי קונפליקט (מבוסס ע"פ 1975 ,Kilman & Tomas)

חשבו על מצבים שבהם מתעוררים חילוקי דעות או ניגודי אינטרסים, או מתפתח משא ומתן על נושא שנוי במחלוקת בינך לבין אדם אחר (או קבוצת אנשים) במסגרת עבודתך. כיצד את/ה מגיב/ה בדרך כלל למצבים אלה? לפניך 30 זוגות משפטים המתארים סוגים של התנהגויות אפשריות, עליך לסמן

by רויטל ריבלין
רויטל ריבלין
מאת: רויטל ריבלין
בתאריך 25/02/2024