הנדסת תכנה איכות תכנה עד לבוחן 4.12.2016

An example of a failure is: יש לבחור תשובה אחת:

1
שאלה #11400
sentiment_very_satisfied


* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017