ביולוגיה פיזיולוגיה של הצמח

פגיעה במסלול הטרפנואידים בשלב הראשוני (פגיעה בסינתזת האיזופרן) תגרום ל:

1
שאלה #1244
done
done
done


* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017