ניהול כלכלה מאקרו לניהול

לחץ כאן לכל השאלות

נתון משק המורכב מ-4משפחות זהות בגודלן. ידוע שההכנסה השנתית של משפחה א' הנה 000,200 ש"ח. ההכנסה השנתית של משפחה ב' הנה 000,400 ש"ח ואילו ההכנסה השנתית של שתי המשפחות האחרות )ג' ו-ד'( זהה ושווה ל- 000,100 ש"ח כל אחת. מנתונים אלו עולה כי

1
done
by
מיין לפי

* השאלה נוספה בתאריך: 13-07-2017