ניהול כלכלה מאקרו לניהול

להלן נתוני החשבונאות הלאומית של משק בשנת 2002: • מסים עקיפים נטו - 40 מיליון ש"ח • מסים ישירים נטו - 60 מיליון ש"ח • הכנסה פנויה - 1,400 מיליון ש"ח • פחת - 20 מיליון ש"ח • חיסכון עסקי (נקי) - 100 מיליון ש"ח מנתונים אלו ניתן להסיק, כי בשנת 2002 -

1
שאלה #13341
done


* השאלה נוספה בתאריך: 13-07-2017