יסודות מערכות מידע יסודות מערכות מידע

איזה דרג בארגון אחראי על יישום מדיניות, תאום ובקרה פנימיים ותכנון קצר טווח?

1
sentiment_very_satisfied


* השאלה נוספה בתאריך: 05-12-2017