הנדסת תכנה הכנה למבחן בניהול אבטחת מידע

Crime prevention through environmental design builds on the strategies of access control, natural surveillance, and:

1
done
CPTED builds on several key strategies: territoriality, natural surveillance, and access control.
by
מיין לפי
by Barak Menachem
Barak Menachem -1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מאיפה הקריצו תשאלות האלה?
by
by Avner Huri
Avner Huri 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
זאת שאלה מהמצגת על physical security עמוד 9
by

* השאלה נוספה בתאריך: 09-02-2018