הנדסת תכנה הכנה למבחן בניהול אבטחת מידע

Crime prevention through environmental design builds on the strategies of access control, natural surveillance, and:

1
שאלה #15688
done
CPTED builds on several key strategies: territoriality, natural surveillance, and access control.

Barak Menachem

Barak Menachem
יותר מ-6 חודשים
מאיפה הקריצו תשאלות האלה?
-1

Avner Huri

Avner Huri
יותר מ-6 חודשים
זאת שאלה מהמצגת על physical security עמוד 9
2

* השאלה נוספה בתאריך: 09-02-2018