סוגיות בסביבה קיימות ושמירת הטבע מבוא בסביבה קיימות ושמירת טבע - אב"ג אנגלית

During the last 60 years the size of the world's population has:

1
mood
by
מיין לפי

* השאלה נוספה בתאריך: 04-07-2018