סוגיות בסביבה קיימות ושמירת הטבע מבוא בסביבה קיימות ושמירת טבע - אב"ג אנגלית

What was Thomas Malthus main argument?

1
שאלה #18160
done


* השאלה נוספה בתאריך: 04-07-2018