פילוסופיה קיצור תולדות הפילוסופיה

עפ"י הגדרתו של אריסטו טבע הינו:

1
done


* השאלה נוספה בתאריך: 16-07-2018