הנדסה תהלי

בהוספת גרפיט למערכת יש שליטה חיצונית ביחסת הגזים CO/CO2 במצב שיווי משקל.

1
done

Shani Pri-or

Shani Pri-or
יותר מ-6 חודשים
אין שליטה חיוצנית
0

* השאלה נוספה בתאריך: 18-01-2019