הנדסה תהלי

מורפולוגית גידול דנדריטי תתרחש בגדרדיאנט טמפ' חיובי

1
done

Shani Pri-or

Shani Pri-or
יותר מ-6 חודשים
גידול דנדריט בגרדינט טמפ' שלילי
0

* השאלה נוספה בתאריך: 18-01-2019