הנדסה תהלי

האם נוכחות מתכת בחיזור תחמוצת בתגובה אקסותרמית מורידה את טמפ' החיזור.?

1
done

Shani Pri-or

Shani Pri-or
יותר מ-6 חודשים
טמפ הפירוק עולה עם הירידה באקטיביות של המתכת
0

* השאלה נוספה בתאריך: 18-01-2019