מנהל שיטות מחקר מנע"ס בן גוריון

לפי המאמר Fincham & Clark, 2009 can we bridge the rigour–relevance gap הבעיה בגישור בין מדע ופרקטיקה בניהול היא בעיקר פער ברלוונטיות

1
done
by
מיין לפי

* השאלה נוספה בתאריך: 02-07-2019