Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהמשפטים הבאים מתאר באופן הנכון ביותר את התפיסה השיווקית-חברתית?

1
done
by
מיין לפי

חברה שוקלת להתפתח ולצמוח. לשם כך יועצי החברה עושים שימוש במודל ''מטריצות שוק /מוצר'' (של אנסוף). איזה מהחלופות הבאות לא נמצאות במטריצה:

1
done
by
מיין לפי

מה ניתן לומר על חשיבות תפיסת העצמי ( self-concept) בפסיכולוגיה של צרכנים?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים נכון לגבי פילוח שוק?

1
done
by
מיין לפי
by Gal Scarlat
Gal Scarlat 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
טעיתם.
by
by Gal Scarlat
Gal Scarlat 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
סתם לא.
by
by Gal Scarlat
Gal Scarlat 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
צדקתם
by
by Gal Scarlat
Gal Scarlat 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תסתכלו מלמטה למעלה
by
by Kim Begerano
Kim Begerano 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תתעלמו מגל
by

מה נכון להגיד על מוצרים מסוג מוצרי נוחות?

1
done
by
מיין לפי

נניח שחברה מוסימת החליטה על מיצוב המדגיש יתרון תחרותי של איכות. איזו הצעת ערך (value proposition) יכולה להתאים במצב זה?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהשינויים הבאה אינו מוגדר כשיוניים בסביבת המאקרו שבה פועל הארגון:

1
done
by
מיין לפי

עיירת באר שבע נערכת למחקר שוק על מנת להעריך את שביעות רצון התושבים מהפעילות התרבותית בעיר ולנסות ללמוד על הצרכים והרצונות של התושבים בתחום הבידור והתרבות. לעורכי המחקר חשוב לוודא שיינתן ייצוג לכל פלחי השוק, גם אם חלקם באוכלוסיה קטן. איזו שיטת דגימה מתאימה ביותר למקרה זה?

1
done
by
מיין לפי

על פי תאורית מוקדי הויסות (regulatory focus) של היגינס המניאק (Higgins)

1
done
by
מיין לפי
by Yana Goldshmidt
Yana Goldshmidt 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 456
מניאק - (מ)וטיבציה + (ק)ידום
by

איזה מהבאים הוא דגמה למחקר תיאורי :

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי