Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

___ מסכים עם הטענה של ____, אך מוסיף את ההנחה שכל יחידת סף הבדל נתפסת כשווה ללא תלות בעצמת הגירוי.

1
done
by
מיין לפי

בניסוי שבחן את הקשר בין עצמת הגירוי לJND נמצא שסף ההבדל עבור 1 ק"ג היה 0.1 ק"ג, עבור 5 ק"ג הוא היה 0.4 ועבור 10 ק"ג הוא היה 0.7. אילו מהתיאוריות הבאות יסבירו את הממצאים?

1
done
by
מיין לפי

מה לא נכון לגבי הLGN?

1
mood
by
מיין לפי

פעם ב-2000 שנה ישנה תופעה בה הירח עושה סיבוב אליפטי סביב כדור הארץ כך שהוא קרוב יותר לאופק. מה ההשפעה של זה על אשליית הירח?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי גידול סלקטיבי (selective rearing)?

1
done
by
מיין לפי

מה נובע מהמחקר של murray ושות'?

1
done
by
מיין לפי

איזה רמז עומק ישמש בעיקר לראייה במרחקים קצרים (עד 3 מטר)?

1
done
by
מיין לפי

מה מתווך את אשליית פונזו?

1
done
by
מיין לפי

אתה נוסע ברכבת ולא מזיז את הראש או את העיניים ומסתכל על 2 קירות, אחד קרוב יותר והשני רחוק יותר (הקירות במרחק 5 מטר זה מזה). מה מהבאים נכון על הרשתית:

1
done
by
מיין לפי

ביקשו מנבדקים להשוות שני אורכי קו. בפעם הראשונה הראו קו באורך 5 מ"מ והם היו צריכים 1 מ"מ כדי לחוש בהבדל. לאחר מכן הראו להם 10 מ"מ והם היו צריכים 2 מ"מ כדי לחוש בהבדל. לפי סטיבנס, מה הנבדקים יגידו?

1
done
by
מיין לפי