Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הסדרה המונה את מספר המינים הרב ביותר במחלקת הדו-חיים היא:

1
done
by
מיין לפי

מה נכון?

1
done
by
מיין לפי

כיצד הקרפדה מגלה את טרפה?

1
done
by
מיין לפי

איזה משפט מתאר נכונה את הגלגול בדו חיים?

1
done
by
מיין לפי

אילו מהמשפטים הבאים הוא הנכון:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

הסדרה המונה את מספר המינים הקטן ביותר במחלקת הדו-חיים היא:

1
done
by
מיין לפי

מה נכון?

1
done
by
מיין לפי

האם כל מיני הדו חיים עוברים גלגול?

1
done
by
מיין לפי

סדרת חסרי הגפיים (Apoda) מאופיינת ע"י

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי שדה הראייה התלת-מימדי של הקרפדה

1
done
by
מיין לפי